Calendula, praktijk voor Natuurgeneeswijze
Een warm welkom
Sensi-therapie en Creatieve workshops voor kinderen
KinderSpiegel en Life-coaching
Massage en Magnetiseren
Contact, Tarief, Opleidingen en Links
KinderSpiegel en Life-coaching
KinderSpiegel
 
Een kind spiegelt met bepaald bedrag of klachten een eigenschap die de ouder ook heeft of die de ouder juist niet meer heeft. Dit is de verbluffende uitkomst van een ruim 18 jaar durend onderzoek van Janita Venema. Zij ontwikkelde de methode, waarmee ze de overeenkomsten onderzocht tussen de persoonlijkheidsontwikkeling van een ouder en die van een kind. 

Kinderen zetten zich net zo intens en actief in voor ons levensgeluk als wij voor dat van hen. Helder en nauwkeurig geven kinderen met hun gedrag, spel (leer)ontwikkeling en/of klachten uitdrukking aan datgene wat hun ouders nodig hebben op hun levensweg. Spiegelen van de signalen die kinderen afgeven zodat hun ouders kunnen begrijpen wat er van hen in hun eigen leven gevraagd wordt. Door te handelen naar die boodschap, die onbewust en zonder woorden uitgezonden wordt, worden we liefdevolle, krachtige mensen en evenwichtige opvoeders. Precies dat is het wat kinderen uit liefde voor ons en in hun eigen belang vragen. Het mooie is dat de stappen die ouders in hun eigen leven ondernemen niet alleen henzelf ten goede komen maar ook direct positief doorwerken op het welzijn van de kinderen. Kinderen spiegelen namelijk ook dat het goed gaat!


Mijn kind als spiegel voor mij als ouder
 
Problemen van je kind, of het nu gaat om angsten, boosheid, eetproblemen, slapeloosheid, lastig gedrag, problemen op school, maar ook chronische huid- of KNO-klachten, raken je als ouder enorm. Soms voel je je machteloos. Het liefst zou je het van je kind willen ‘overnemen’. Je wilt namelijk niets liever dan dat je kind gezond en gelukkig is. Daar doe je veel voor! 

Uit ervaring weet ik dat kinderen exact datzelfde met jou als ouder voor hebben. Ook niets liever dan dat jij gezond en gelukkig bent. Als volwassenen hebben wij door schade en schande geleerd te ‘over’leven als het moeilijk was/is. We hebben ons manieren aangeleerd om met moeilijke dingen om te gaan.. Het gevolg is echter vaak dat we hierdoor maar ‘half leven’. Onze kinderen voelen dit feilloos aan en haken hier op in met hun gedrag. Zij gunnen ons weer onze ‘heelheid’.
 
Tussen ouder en kind is een onlosmakelijke energetische band van kracht. Het kind en de ouder zijn met elkaar verbonden. Niet alleen de ouder voelt zijn kind hierdoor goed aan, ditzelfde geldt voor het kind. Mij is in de loop van de jaren en zeker vanaf het moment dat ik zelf moeder werd, duidelijk geworden dat kinderen in het bijzonder reageren op die delen in ons, die wij ons als ouder niet meer bewust zijn. En het zijn deze delen die zij gaan spiegelen. Delen die soms zelfs blijken te dateren uit onze eigen kindertijd, pijnlijke ervaringen met ouders, familie, leerkrachten of vriendjes. Delen die destijds moeilijk voor ons waren en die wij inmiddels goed geleerd hebben ‘eronder te houden’. 

Vanuit hun liefde voor ons, is het onze kinderen erom te doen ons die ‘blinde vlekken’ weer in het bewustzijn te brengen. Dit doen kinderen metaforisch (overdrachtelijk/figuurlijk). Er staat hun maar een beperkt aantal middelen ter beschikking en als ouder hebben we goede ‘oren’ nodig om werkelijk te kunnen ‘verstaan’ wat ons kind ons wil influisteren...
 

Hoe werkt het?
 
Eerst vertel je je verhaal over je kind: Wat vind je zorgelijk of lastig? Wat verergert het? Wat verbetert het? Daarna gaan we dit verhaal vertalen naar jouw leven. Afhankelijk van je situatie kunnen meerdere gesprekken volgen om de veranderingen goed te verankeren.
 
Het bijzondere is dat er altijd aspecten zijn die direct raken bij de vertaling van dit verhaal; het ‘aha’ gevoel en 'oh, nu snap ik waarom ik altijd...', het ‘kwartje’ valt. Vanuit de verkregen inzichten ga je anders kijken naar je kind en naar jezelf. En hoe prachtig is het om te zien dat het alleen al door bewustwording bij de ouder(s) zienderogen beter gaat met het kind!
 
Als je als ouder verandert, verandert je kind. Lastig gedrag of klachten bij het kind verminderen of verdwijnen zelfs. Het is niet alléén hun liefde voor ons die onze kinderen tot spiegelen aanzet. Ook is het voor hen noodzaak om begeleid en opgevoed te worden door ouders die werkelijk weten wat het is om ‘heel’ en ‘innerlijk rijk’ te leven. Alleen dan zijn wij als ouders werkelijk het goede voorbeeld voor hen.


Voorbeeld uit de praktijk
 
Ik ben mij in de afgelopen jaren telkens meer bewust van de spiegeling van mijn dochter. Als ze nu ergens pijn heeft, zegt ze tegen mij; “Mam, ik heb hier pijn, is het jouw pijn of is het mijn pijn”. Dat komt meteen binnen en vraagt meteen om actie van mijn kant. Zodra ik het bevestig naar mijzelf en dit tegen Fleur zeg, is bij Fleur de pijn meteen weg.
 

Ervaring uit mijn praktijk
 
“Ik heb van Hanneke nog beter leren luisteren naar wat mijn kind me over mijn leven kon vertellen. Ik dacht dit al goed te kunnen, maar Hanneke wist precies voor mij de puzzelstukjes op de juiste plekken te leggen." 

"Als je bereid bent om in te zien wat je van je kind kunt leren dan ben je bij Hanneke op de juiste plek.”
 
“Hanneke is een uitstekende, resultaatgerichte, coach en sensi-therapeut, waarbij je jezelf mag ontmoeten in een veilige sfeer. Luisteren gaat haar goed af. "
 
“Hanneke, bedankt. Ik hoop dat door jouw indirecte bijdrage veel kinderen (nog) gelukkig(er) worden!”


******************


Wat doet een Life-coach?

'Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander,

maar ik hou van mij, ook al klinkt het bot en slecht,

want wie van zichzelf houdt,

die geeft pas echt iets kostbaars,

als ie ik hou van jou tegen een ander zegt.' 

                               (couplet van een lied van Harry Jekkers)

                     Iedereen heeft talenten. Jammer genoeg ben je niet altijd in staat deze talenten aan te spreken om de dingen te doen wat je altijd al had willen doen. Er zitten blokkades. Een Life-coach geeft je geen antwoorden, maar begeleidt en stimuleert je met het vinden van de juiste oplossing voor deze blokkade. Je geeft antwoordt op de vragen: Wat kan ik, Wie ben ik, Wat wil ik?

                     
Jij bent het talent, in heel je wezen en zijn.
Eigenlijk weet je wel de antwoorden op alle vragen die je hebt, maar iets houdt het tegen. Dat iets, die blokkades, help ik je zoeken in het NU, te benoemen in het NU en NU op te ruimen.

                     Welk groter cadeau kun je jezelf nou geven? Echt jezelf durven te zijn en eerlijk uiting geven aan je gevoelens en open staan voor die van anderen. Eigen keuzes maken vol zelfvertrouwen. Mensen accepteren en waarderen om wie ze zijn, net zoals je jezelf accepteert. 

Is een Life-coach iets voor mij, zou je je kunnen afvragen?

Er zijn altijd momenten, meestal onverwachts dat je iemand tegenkomt, die je niet kent, waartegen je ineens, spontaan, je levensloop vertelt. Na zo’n gesprek is er altijd een gelukzalig gevoel, een tevreden gevoel. Het geeft je weer moed om verder te gaan. Er werd naar je geluisterd, zonder oordeel, er was volle aandacht voor je, zonder afleiding, er was emotie, zonder energieverlies, je mocht er zijn, zonder afkeuring. Iemand was er voor jou, helemaal voor jou.


Wanneer kun je last hebben van blokkades?

 • Nee, ik heb geen tijd, ik moet nog zoveel doen.
 • Ik wil wel, maar hoe moet het dan met ......., stress beheerst jouw leven.
 • Ik werk de hele week, dan heb ik ’s avonds geen puf meer om iets leuks te doen.
 • Ik maak weken van 80 uur op mijn werk, ik voel me echt verantwoordelijk dat alles goed loopt, in het weekend rust ik. Het gezin draait gewoon door, dacht ik. 
 • Ik ga nou wel elke dag naar mijn werk, maar wil ik dit eigenlijk wel, is dit de juiste plek?
 • Je kunt niet meer goed met je partner praten, er knelt iets, maar wat?
 • Geen gelukkig sociaal leven. Waarom heb ik maar even vrienden, doe ik
  niet goed mijn best hiervoor?
 • Ik heb via internet wel meer dan 1000 vrienden, maar waar waren die toen ik me niet lekker voelde?
 • Financieel ben ik het overzicht kwijt. De rekeningen stapelen zich op.
 • Je voelt je onzeker en bent daar erg boos om. Je uit dit niet alleen naar jezelf, maar anderen hebben daar ook last van, heb je gemerkt.
 • Je moet altijd alles alleen doen en niemand helpt je, je ziet geen oplossing.
 • Ik heb overal pijn, maar niemand kan iets vinden. Ga maar naar huis en rust wat uit, zeggen ze dan.

Ik ga met je aan de slag als jij dat wilt. Ik ben er helemaal voor jou, zonder oordeel. Ondanks dat je de antwoorden misschien wel al weet, help ik je ze zelf op te zoeken en te benoemen. Kom je hobbels tegen, geef ik je een schep om ze op te ruimen. Jij gaat dan verder over een gladde weg die jij zelf hebt geëffend.

Een gesprek duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur. Samen wordt bepaald hoeveel gesprekken nodig zijn om de juiste inzichten te krijgen en de knelpunten op te lossen.


Je hebt genoeg geld als je in de gelegenheid
 
bent jouw bijdrage aan de wereld te leveren,

 door te doen waar je goed ik bent’